DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Úvod

Akademie Jana Amose Komenského, o.s. Žďár nad Sázavou

- zabýváme se vzděláváním dospělých od roku 1991

Josef Poledna a Irena Polednová

                                                   Josef Poledna                                                              Irena Polednová

 

Dle stanov poslání a zaměření činnosti:

1. AJAK se podílí na tvorbě a realizaci celoživotního vzdělávání pro všechny věkové katergorie, zejmnéna však působí v oblasti vzdělávání dospělých. V tomto smyslu vyjadřuje a prosazuje zájmy svých členů a spolupracovníků na rozvoji vzdělanosti a kvalifikace všech občanů a na vytváření systému vzdělávání dospělých jako součásti celoživotnícho vzdělávání.

2. V konkrétním vzdělávacím působení se AJAK zaměřuje zejména  na:

2.1. zvyšování odborných a pedagogických kvalit svých členů a spolupracovníků naplňujících standardy vzdělávacích programů a prosazujících prespektivní modely vzdělávání

2.2 zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně všech občanů:

- rozvíjením vzdělávacích aktivit spjatých s fungováním trhu práce, zaměřených na zvyšování a rozšiřování kvalifikace a na rekvalifikace - zvláště vzdělávacích programů akreditovaných příslušnými kompetentními orgány

- vytvářením rozmanitých příležitostí pro občanské a zájmové vzdělávání

- poskytování dalších příležitostí pro občanské a zájmové vzdělávání

- poskytováním dalších příležitostí pro získání příslušného stupně vzdělání.